Bez kategorii

Ośrodek Wypoczynkowy Natura otrzymał wsparcie z funduszy Unii Europejskiej przy dofinansowaniu Projektu w ramach Działania 3.7 RPO WL 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw o tytule Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19 w kwocie 66 567,96 zł. ...

Ośrodek Wypoczynkowy Natura współfinansuje projekt z funduszy Unii Europejskiej za pośrednictwem Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach działania 4.2 RPO WL 2014-2020, Oś Prioretytowa 4 Energia przyjazna środowisku Tytuł projektu Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Wypoczynkowym Natura w Krasnobrodzie. Projekt jest zgodny z drugim celem...

Czy w lipcu i sierpniu można zarezerwować domek na pobyt krótszy niż 7 noclegów? - jest taka możliwość, jeżeli istnieje „luka” w rezerwacjach (prosimy o kontakt) Czy w domku może być więcej niż 8 osób? - nie, domek jest przystosowany maksymalnie na 8 osób Czy domki są różnej wielkości? -...